top of page

”Gör inte saker utan att kolla om det är bra för djur, natur och människor.”

C.E.B är en utbildningsorienterad producent och distributör av högkvalitativ vardagslyx. Paketerad med omtanke och professionalism skapar vi gemensamt förutsättningar till din framgång.

 

Vi startade C.E.B Care, Education & Business AB hösten 2016. Ambitionen var att skapa ett företag som både producerar och distribuerar produkter och tjänster som är starkt förknippat med det vi står för vilket är ärlighet, hållbarhet och kvalitet.

Våra gemensamma erfarenheter och kunskaper inom försäljning, företagande och utbildning blev fundamentet i det som idag är C.E.B. Vi väljer våra samarbetspartners med omsorg både med hjärta och hjärna. För oss är det viktigt att kunna erbjuda produkter som har en given plats i människors vardag, både idag och i morgon, utan att göra avkall på hållbarhet.

Hållbarhet var en av de faktorer som ledde till HADA, vår egentillverkade ”närproducerade” hudvårdserie för professionellt bruk. Ett stort projekt där hänsyn till alla aspekter för just hållbar framtid fick styra.

Vi försöker jobba utifrån försiktighetsprincipen ”Gör inte saker utan att kolla om det är bra för djur, natur och människor.”

C.E.B is an education oriented producer and distributor of high-end everyday luxury products. Packaged with care and professionalism we commonly create the prospect to your success.


We established C.E.B Care, Education & Business AB autumn of 2016. Our ambition was to create a company that produces and distributes products and services in line with our core values; honesty, sustainability and quality.

Our common experiences and knowledge within sales, entrepreneuring and education is the foundation on which C.E.B stands today. We chose our collaborators with care, heart and brain. It is very important for us to be able to offer products that has a given place in peoples everyday life, today and tomorrow, without making sacrifices on sustainability.


Sustainability was the key factor that led us to produce our own, ”locally produced”, skincare line, HADA, for professional use and retail. A massive project where all the aspects of a sustainable future got to rule.


With caution, we always try to work from the starting point ”do not do anything without checking if it is ok with animals, environment and humans”.

Mia Borgernäs & Fredrik Karlsson, Grundare/Founders C.E.B

CEB-logo-black.png
bottom of page