top of page

Integritetspolicy

På Hada bryr vi oss om skyddet för dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, samt vilka rättigheter du har beträffande dina uppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är:

C.E.B. Care Education & Business AB (nedan kallat Hada), 559074-8256, Skärgårdsstadsvägen 82, 184 70 Åkersberga.

 

Hada utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s nya integritetslagstiftning GDPR och förbehåller oss rätten att ändra den här policyn vid behov. Eventuella förändringar av denna integritetspolicy kommuniceras via vår hemsida, https://www.hadasverige.com/

 

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Varför samlas mina personuppgifter in?

Vi försöker att i varje enskilt fall samla in så lite data som möjligt och i allra största utsträckning undvika känsliga personuppgifter. I vissa fall måste vi dock av olika anledningar samla in personuppgifter, exempelvis i fallen nedan:

- Vid köp samlar vi in personuppgifter som behövs för hantering av beställningar, orderbekräftelse samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

- Vid kontakt med kundtjänst

- Vid utskick av nyhetsbrev och erbjudanden via e-post.

 

Hur länge sparar Hada mina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.

 

Hur skyddar Hada mina personuppgifter?

Som kund hos Hada vill vi att du ska känna dig trygg. Av den anledningen ser vi det som en självklarhet att all trafik är krypterad (skickas över https) mellan vår hemsida och din dator.

 

Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder och våra tekniska plattformar för att garantera att så lite uppgifter som möjligt sparas om er kunder, och att de uppgifter som sparas görs så på ett så säkert sätt som möjligt.

 

Lämnar Hada ut mina personuppgifter till någon annan?

Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Mina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade ifall de skulle vara felaktiga.

 

I vissa i lagstiftningen specificerade fall, har du även rätt att begära att Hada upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna.

 

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ 

 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

Kontaktuppgifter

C.E.B Care, Education & Business AB

Box 3384

103 68 Stockholm

E-post: info@hada.se

 

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och samla in information om vilka webbsidor som har besökts hos oss. Något som Swevet använder för att ta fram statistik om användares besök, som används för att förbättra våra tjänster. Men inga uppgifter som är direkt kopplade till dig som person samlas in.

 

Cookies används bland annat för:

- att komma ihåg val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle.

- marknadsföring

 

Cookies raderas direkt när du stänger ner din webbläsare (sessions-kakor) eller lagras för att underlätta vid framtida besök (permanenta kakor).

Om du inte vill att cookies används eller om du vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar.

bottom of page